Laeken Découverte

Het L28 Park en de Tour en Taxis-site

Locatie

Ingang metrostation "Pannenhuis"
Charles Demeerstraat

Datum

01 jan 2021
Verlopen!

Tijd

8h00

Van Parckfarm tot het hoofdkantoor van de Haven van Brussel

Het bezoek begint in het park dat is aangelegd in de bedding van de oude spoorlijn 28, waarlangs we de oude site van Tour en Taxis kunt betreden. Dit belangrijke geheel voor industriële architectuur in het Brussels Gewest ondergaat momenteel een  herontwikkeling en een verstedelijking. Voordat we erdoorheen gaan, nodigen we u uit om Parckfarm te ontdekken, een burgerinitiatief dat ecologische praktijken in een stedelijk gebied bevordert en de sociale banden tussen de bewoners van de wijk wil versterken.

Dit bezoek staat niet op het programma van het seizoen 2022, maar een groepsreservering (privébezoek) is steeds mogelijk!
U wenst een privébezoek te reserveren, met uw eigen gids?