Laeken Découverte

De wijken van de Lakense Haard

Lieu

Voor het Maison de Quartier, Prins Leopold-Square
Paviljoen in het midden van het plein

Date

01 Jan 2021
Expiré!

Heure

8h00

Sociale woningbouw in Laken, tussen het Bockstaelplein en de Prince Leopold-Square

Via de eerste private huisvestingsinitiatieven voor arbeiders tot de complexen van de Lakense Haard uit het interbellum en de vroege jaren 1950, blikken we terug op de sociale en architecturale geschiedenis van het wonen in Laken. We sluiten het bezoek af met een passage door het Straatlantaarnmuseum dat een twintigtal openbare straatlampen verenigt, getuigen van de geschiedenis van de verlichting in Brussel.

Dit bezoek staat momenteel niet op het programma, maar een groepsreservering (privébezoek) is steeds mogelijk!

U wenst een privébezoek te reserveren, met uw eigen gids?